دهک‌های ۶ تا ۱۰ رایگان بیمه می‌شوند + فیلم

مدیرعامل بیمه سلامت در مورد رایگان شدن بیمه برای دهک‌های مختلف جامعه گفت: دهک‌های ۶ تا ۱۰ رایگان بیمه می‌شوند.

به گزارش راهبرد بانک، محمدمهدی ناصحی مدیرعامل بیمه سلامت گفت: هزینه بیمه برای دهک ششم از ۳۰ به ۲۰ درصد، دهک هفتم از ۴۰ به ۲۰ درصد، دهک هشتم از ۶۰ به ۴۰ درصد و دهک نهم از ۸۰ به ۵۰ درصد کاهش یافت.

در حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر برای تمدید بیمه خود اقدام نکرده‌اند که این افراد به صورت بالقوه بیمه هستند و می‌توانند تا زمان ارزیابی وسع، از بیمه رایگان برای دریافت خدمات درمانی استفاده کنند.