تمدید مهلت پذیرش چک‌های صیادی نسل اول در شعب بانک آینده

مهلت پذیرش چک‌های صیادی نسل اول در سامانه چکاوک در شعب بانک آینده تا روز یک‌شنبه ۱۶ مهرماه سال‌جاری تمدید شد.

به گزارش راهبرد بانک، بانک آینده از دارندگان دسته‌چک‌های قدیمی خواست، طی فرصت‌ باقی‌مانده تا ۱۶ مهرماه سال‌جاری، نسبت به دریافت دسته‌چک‌های جدید صیادی بنفش اقدام کنند.
از ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲، پذیرش و تبادل چک‌های قدیمی (دسته‌چک‌های صادرشده قبل از سال ۱۴۰۰) در سامانه چکاوک متوقف و وصول وجه این قبیل چک‌ها صرفاً از طریق بانک صادر‌کننده چک، امکان‌پذیر خواهد بود.
از همین‌رو، مشتریان محترم بانک آینده می‌توانند برای تعویض دسته‌چک‌های قدیمی خود به شعب این بانک در سراسر کشور، مراجعه فرمایند.