بانک کشاورزی نقشی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:در شرایط کنونی که بخش‌های دیگر اقتصادی کشور در تحریم ظالمانه دشمنان بد عهد هستند، انتظارات از بخش کشاورزی بالاتر می‌رود و این بخش باید بار دیگر بخش‌ها را بر دوش بکشد.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، دکتر فرهاد دژپسند که روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک سخن می گفت با اعلام مطلب فوق افزود: در چنین شرایطی بانک کشاورزی نیز در کانون توجه قرار می گیرد و باید به مدیریت و مجموعه این بانک دستمریزاد و خسته نباشید گفت که از بخش کشاورزی حمایت و به گونه ای عمل می کنند که خلاء منابع مالی در این بخش احساس نشود.

دژپسند ضمن قدردانی از کارکنان بانک کشاورزی که در دور افتاده ترین شعب به مردم این کشور خدمت می کنند افزود:بانک کشاورزی رابطه تنگاتنگی با پروژه های وزارت جهاد کشاورزی دارد و خوشبختانه توانسته است به خوبی از عهده برنامه های توسعه ای این وزارتخانه بر آید.

وی با بیان اینکه بانک کشاورزی در شرایط رقابتی با بانک های تجاری منابع لازم را جمع آوری می کند تا اهداف وزارت جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی مردم تامین شود گفت: وزارت جهاد کشاورزی به گونه ای عمل کرده است که امروز در تامین غذای مردم دغدغه ای نداریم و این  موفقیت با حمایت بانک کشاورزی محقق شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت قدردان فعالیت های بانک کشاورزی است گفت:  حمایت های این بانک در اجرا و تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی  بخش کشاورزی نقش اساسی دارد.

دژپسند از اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک کشاورزی به عنوان اولین بانک کشور قدردانی و آن را اقدامی نوآورانه و شجاعانه و مطابق با معیارهای بانکداری امروز دنیا قلمداد کرد و افزود: باید عملکرد و اثربخشی این اقدام در گام ها وبرنامه های بعدی مورد توجه وارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تعطیلی شعب زیان ده گفت: یکی از سختی های کار بانک کشاورزی این است که از یک سو باید برخی شعب زیان ده را تعطیل کند و از سوی دیگر باید برخی شعب را در نقاط دور افتاده برای خدمت رسانی نگه دارد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی با تأکید بر رعایت انضباط مالی و کاهش اضافه برداشت ها  گفت: باید کمک کنیم بانک کشاورزی متناسب با شرایط خودش و در مسیر درست و مطابق با اصول بانکداری حرکت کند تا در ایفای نقش موثرتر در بخش کشاورزی به عنوان یک بخش کلیدی، اهرم قوی تری باشد.

دکتر دژپسند ضمن قدردانی از مدیرعامل بانک کشاورزی، بر اجرای برنامه های اصلاح ساختار، بهبود کارایی، اجرای کامل حاکمیت شرکتی و … تاکید کرد.