فرزین به قطر رفت/ دیدار رئیس بانک مرکزی ایران و قطر

در چارچوب دیپلماسی منطقه‌ای دولت و همچنین به منظور تقویت و توسعه همکاری‌های پولی و بانکی، رئیس کل بانک مرکزی وارد دوحه پایتخت قطر شد.

به گزارش راهبرد بانک، در چارچوب دیپلماسی منطقه‌ای دولت و همچنین به منظور تقویت و توسعه همکاری‌های پولی و بانکی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک اقتصادی با همسایگان، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی وارد دوحه پایتخت قطر شد.

دیدار رئیس بانک مرکزی ایران و قطر

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در این سفر که معاون ارزی این بانک نیز وی را همراهی می‌کند با شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی، رئیس بانک مرکزی قطر دیدار و گفتگو می‌کند.

گفتنی است در روزهای اخیر منابع ارزی ایران که سال‌ها در کره جنوبی بلوکه شده بود به حساب‌های ایران نزد ۲ بانک قطری واریز شده است.