اطلاعیه مشتریان مرحله دوم ثبت نام سامانه یکپارچه خودرو

بخشنامه واریز وجه متقاضیان مدیران خودرو ویژه مرحله دوم سامانه یکپارچه موعد زمستان ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش راهبرد بانک،طی بخشنامه‌ای از سوی شرکت صنایع خودروسازی مدیران، مشتریان مرحله دوم سامانه یکپارچه شرکت مدیران خودرو با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ پس از دریافت پیامک می‌توانند جهت دریافت خودرو پیش از موعد مقرر طی مدت ۵ روز برای دریافت و تکمیل وجه دعوتنامه به صورت اختیاری به نمایندگی ممنخب خود مراجعه کنند.