از سوی وزارت بهداشت اعلام شد؛

جزئیات وام های دانشجویان علوم پزشکی برای سال تحصیلی جدید

جزئیات وام های دانشجویان علوم پزشکی برای سال تحصیلی جدید ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد. برای سال تحصیلی جدید ۷ مدل وام و تسهیلات به دانشجویان داده می شود.

به گزارش راهبرد بانک، دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ منتشر شد.

در راستای اجرای ماده ۲۳ آئین نامه نحوه استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور تعیین نحوه پرداخت تسهیلات، این دستورالعمل تدوین و دانشگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند.

تسهیلات شامل وام های تحصیلی، ضروری (عادی، دوبرابر، حج و عتبات و …)، تولد فرزند، ازدواج، ودیعه مسکن است.

خلاصه تسهیلات دانشجویان علوم پزشکی

نوع وام مبالغ
وام تحصیلی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (دانشجویان مجرد)
۱۰ میلیون ریال (دانشجویان متأهل)
وام ضروری ۲۵ میلیون ریال (دانشجویان کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای)
۴۰ میلیون ریال (دانشجویان دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) و تخصص (دستیاران))
وام ضروری ۲ برابری نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای فرهنگی/ المپیادهای پژوهشی/ المپیادهای ورزشی دانشگاه‌های کشور/ نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات ورزشی بین المللی و جهانی دانشجویی
نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه‌های کشور/ نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی
نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم پایه و کارورزی/ دانشجویان استعدادهای درخشان معرفی شده از مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه / دانشکده
دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) که در یکی از دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل بوده و خود یا خانواده آنها خسارت دیده باشند/ دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات/ دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه
وام ضروری حج و عتبات ۵۰ میلیون ریال وام ضروری حج و عتبات (زمینی)
۱۰۰ میلیون ریال وام ضروری حج و عتبات (هوایی)
۴۰ میلیون ریال وام اربعین
تسهیلات ازدواج هر دانشجو ۲۵۰ میلیون ریال
تسهیلات تولد فرزند هر فرزند ۶۰ میلیون ریال
ودیعه مسکن دانشگاه شهرهای با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر: حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال
دانشگاه شهرهای با جمعیت پایین تر از ۵۰۰ هزار نفر) حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال

وام تحصیلی:

۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای دانشجویان مجرد به صورت ماهیانه

۱۰ میلیون ریال برای دانشجویان متأهل به صورت ماهیانه

تبصره: به دانشجویان متأهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند ۴ میلیون ریال تسهیلات اولاد تعلق می‌گیرد.

مدت استفاده از وام های تحصیلی در طول تحصیل از سال/ ترم شروع به تحصیل (شروع به تحصیل درج شده در سامانه صندوق) با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر است:

مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته: حداکثر ۴ نیمسال تحصیلی

مقطع کارشناسی پیوسته: حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی

مقطع دکتری حرفه‌ای: حداکثر ۱۴ نیمسال تحصیلی

تبصره ۲: پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان سایر مقاطع تحصیل که در این ماده به آنها اشاره نشده، ممنوع است.

تبصره ۳: چنانچه دانشجو به هر دلیلی در دوره تحصیل از وام استفاده نکند، مدت مذکور جزء دوره مندرج در ماده ۱۵ (وام تحصیلی) محسوب خواهد شد و تنها مجاز به استفاده از تسهیلات در باقیمانده مدت دوره است.

دانشگاه ها فقط برای یک بار مجاز به ارسال لیست متمم وام تحصیلی هستند.

پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر، ممنوع است. پرداخت سایر وام ها به این افراد با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع خواهد بود.

دانشگاه‌های علوم پزشکی باید فهرست دانشجویان واجد شرایط وام‌های تحصیلی را طبق نیمسال‌های تحصیلی در نرم افزار صندوق ایجاد و سربرگ اسناد را در یک نسخه چاپ و در تاریخی که اعلام می‌شود، ارجاع و ارسال کنند.

نیمسال اول از تاریخ اول مهر ۱۴۰۲ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ و نیمسال دوم از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ است. ترم تابستان نیز از ۱ مرداد ۱۴۰۲ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ بوده است.

وام ضروری

وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که با مشکل مالی روبرو می‌شوند پس از گذشت یک نیمسال از سال/ ترم شروع به تحصیل (شروع به تحصیل درج شده در سامانه صندوق) پرداخت می‌شود:

– مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای: مبلغ وام ضروری به میزان ۲۵ میلیون ریال به صورت یک نوبت در طول تحصیل

– مقاطع دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) و تخصص (دستیاران): مبلغ وام ضروری به میزان ۴۰ میلیون ریال به صورت یک نوبت در طول تحصیل

در صورت تأمین منابع اعتباری حداکثر تعداد دفعات دریافت وام ضروری در طول تحصیل:

مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته: حداکثر یک نوبت

مقطع کارشناسی پیوسته: حداکثر ۲ نوبت

مقطع دکتری حرفه‌ای: حداکثر ۳ نوبت

مقاطع دکتری تخصصی و دکترای پژوهشی (Ph.D) و دستیاران تخصصی: حداکثر ۲ نوبت

حداکثر نوبت استفاده از وام ضروری در طول تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی ۳ نوبت است.

وام ضروری ۲ برابری

به دانشجویان واجد شرایط زیر علاوه بر وام ضروری تا ۲ برابر مبلغ پایه با رعایت فاصله یک نیمسال از شروع تحصیل وام ضروری پرداخت می‌شود:

– نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاه‌های کشور

– نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای فرهنگی دانشگاه‌های کشور

– نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات ورزشی بین المللی و جهانی دانشجویی

– نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه‌های کشور

– نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی

– نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم پایه و کارورزی

– نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای پژوهشی دانشگاه‌های کشور

– دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) که در یکی از دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل بوده و خود یا خانواده آنها خسارت دیده باشند

– دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات

– دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه

– دانشجویان استعدادهای درخشان معرفی شده از مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه / دانشکده

تبصره: در خصوص دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی، سوانح، تصادفات و مبتلا به بیماری‌های خاص در نظر گرفتن رعایت فاصله از شروع تحصیل الزامی نیست.

وام ضروری حج و عتبات

به دانشجویانی که عازم سفر عمره مفرده و عتبات عالیات هستند، یک نوبت وام ضروری با اعلام صندوق برای همه مقاطع تحصیلی پرداخت می‌شود:

وام ضروری حج و عتبات زمینی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال

وام ضروری حج و عتبات هوایی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال

وام اربعین به مبلغ ۴۰ میلیون ریال

تبصره – متقاضیان وام حج و عتبات عالیات در یک مقطع تحصیلی فقط می‌توانند از یک نوبت از این نوع تسهیلات بهره مند شوند. چنانچه دانشجویی از مزایای مواد مربوط به وام‌ها قبلاً در طول تحصیل استفاده کرده، مجدد مشمول شرایط دریافت تسهیلات مربوطه نمی‌شود.

تسهیلات ازدواج

وام ازدواج صرفاً به دانشجویان دوره روزانه غیر شهریه پرداز که در حال تحصیل، عقد رسمی کرده اند، برای یک نوبت و حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ عقد رسمی با ارائه عقدنامه دائم محضری و سرانه ۲۵۰ میلیون ریال تعلق می‌گیرد.

تبصره: درخصوص دانش آموختگانی که حداکثر سه ماه بعد در مقطع بالاتر پذیرفته می شوند و تاریخ وقوع عقد رسمی آنها در این بازه زمانی است وام ازدواج اعطاء می شود.

در صورتیکه زوجین دانشجو و مشمول دریافت تسهیلات مذکور باشند، با رعایت سایر شرایط به هر دو نفر تسهیلات ازدواج تعلق می‌گیرد.

تبصره: در سال تحصیلی ۱۴۰۲ اعتبار تاریخ وام ازدواج از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۱ به بعد در نظر گرفته خواهد شد.

تسهیلات تولد فرزند

در صورت تولد فرزند دانشجویان که در زمان تحصیل روی داده است، ملبغ ۶۰ میلیون ریال «تسهیلات تولد فرزند» اعطا می‌شود. این تسهیلات به متولدین از ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به بعد با شرط مذکور قابل پرداخت است. در صورتیکه زوجین دانشجو باشند، این تسهیلات به هر دو نفر آنها تعلق می‌گیرد.

ودیعه مسکن

ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده و یا خوابگاه‌های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه با کدرهگیری رسمی مورد تایید ارائه کنند، فقط برای یک بار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می‌شود.

به دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل و با رعایت سنوات مجاز تحصیلی، ودیعه مسکن پرداخت می‌شود.

به دستیاران تخصصی، دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) و کارشناسی ارشد ناپیوسته بلافاصله بعد از شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت می‌شود.

تبصره: حداکثر سنوات مجاز از سال/ ترم شروع به تحصیل (شروع به تحصیل درج شده در سامانه صندوق) برای استفاده از ودیعه مسکن در طول تحصیل به شرح زیر است:

– مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته: حداکثر ۴ نیمسال تحصیلی

– مقطع کارشناسی پیوسته: حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی

– مقطع دکتری عمومی: حداکثر ۱۴ نیمسال تحصیلی

– مقاطع دکتری تخصصی و پژوهشی، دستیاران: حداکثر ۹ نیمسال تحصیلی

ودیعه مسکن برای دانشجویان در گروه یک (دانشگاه شهرهای با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر) حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال (۷۰ میلیون تومان) است.

ودیعه مسکن برای دانشجویان در گروه دو (دانشگاه شهرهای با جمعیت پایین تر از ۵۰۰ هزار نفر) حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال (۶۰ میلیون تومان)

گروه یک شامل انستیتو پاستور ایران، دانشگاه علوم توانبخشی، دانشگاه تربیت مدرس، سازمان انتقال خون، دانشگاه شاهد، هلال احمر ایران، پژوهشگاه رویان، مرکز قلب و عروق شهیدرجایی، دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، شهیدبهشتی، ایران، ارتش، البرز، اردبیل، اراک، ارومیه، اهواز، بندرعباس، تبریز، شیراز، زاهدان، کرمان، مشهد، قم، کرمانشاه، قزوین، گیلان، همدان، یزد و اصفهان است.

گروه دو شامل: دانشگاه های علوم پزشکی بابل، لرستان، کردستان، زنجان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خوی، دزفول، شهرکرد، کاشان، سبزوار، رفسنجان، جیرفت، آبادان، سیرجان، تربت جام، بیرجند، زابل، ساوه، بوشهر، مراغه، ایرانشهر، ایلام، تربت حیدریه، جهرم، فسا، بم، سمنان، بهبهان، شوشتر، یاسوج، سراب، اسفراین، خمین، اسدآباد، لارستان، خلخال، گناباد، گراش است.

با توجه به افزایش سرانه ودیعه مسکن، متقاضی موظف است جهت دریافت ودیعه مسکن تعهد محضری با دو ضامن اخذ کند و دانشگاهها در زمان دریافت تعهد محضری از دانشجویان مقاضی باید نسبت به صحت اطلاعات ضامنین طبق موارد مندرج در سند تعهد محضری اطمینان حاصل کنند.

ودیعه مسکن پرداختی نمی‌تواند بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه باشد و به دانشجویانی که بابت پیش پرداخت اجاره بها وجهی پرداخت نکرده اند، ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد.

به صندوق رفاه دانشجویان اجازه داده می شود که کلیه تسهیلات متاهلی (ودیعه مسکن، تولد فرزند، ازدواج، تحصیلی متاهلی) به آن دسته از دانشجویانی که همسر آنان اتباع غیر ایرانی هستند با ثبت شماره گذرنامه و یا شماره فیدا و … در قسمت اطلاعات همسر و فرزندان در سیستم یکپارچه صندوق پرداخت کند.

به دانشجویان میهمان وام ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد.

منزل اجاره ای باید در شهر محل تحصیل یا شهرهای حاشیه ای محل تحصیل که قابل تردد هستند، باشد.

دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت کرده اند در زمان فراغت از تحصیل، ترک منزل اجاره ای، اتمام سنوات مجاز، ترک تحصیل، انصراف، اخراج یا متارکه، انتقالی، جابجایی، انتقالی توام با تغییر رشته و هر گونه قطع ارتباط آموزشی از دانشگاهی که ودیعه مسکن دریافت کرده اند باید میزان ودیعه دریافتی را با توجه به دستورالعمل واریز کنند و مسئولیت پیگیری در این زمینه برعهده دانشگاه است.

دانشگاه ها باید نسبت به اخذ مبلغ ودیعه مسکن پرداختی قبل از انجام تسویه حساب با دانشجو اقدام و مراتب را به صندوق رفاه دانشجویان اعلام کنند.

دانشجویان مقاطع ناپیوسته که ودیعه مسکن دریافت کرده اند چنانچه متقاضی دریافت مدارک تحصیلی مقطع قبلی خود باشند مکلفند ودیعه مسکن دریافتی را به صورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان واریز کنند.

دانشگاه ها باید نسبت به ثبت تمدید اجاره گیرندگان ودیعه مسکن در نرم افزار صندوق رفاه دانشجویان اقدام کنند.

برای پرداخت ودیعه مسکن ارسال برگ درخواست و اسکن صفحات اجاره نامه در منوی تعهد محضری (با انتخاب نوع اجاره نامه) ضروری است.