بن کارت های مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه تهرانی شارژ شد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، گفت: بن کارت های مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه شارژ شد.

به گزارش راهبرد بانک، جهانبخش مرادی با ارائه گزارشی از خدمات بهبود تغذیه‌ای به ۲۵۵ مادر باردار و شیرده، گفت: خدمات کمیته امداد در بخش‌های مختلف براساس نیازجامعه هدف ارائه می‌شود، ارائه خدمات درمانی، بیمه ای، ارتقای شاخص‌های بهداشتی و بیمه‌های اجتماعی جامعه هدف از خدمات برجسته این نهاد در حوزه خدمت‌رسانی به مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند است.

وی با بیان اینکه کمک به رفع سوء تغذیه زنان باردار و شیرده با همکاری و مشارکت کمیته امداد و معاونت امور بهداشتی دانشگاه‌های شهید بهشتی، ایران و تهران در حال انجام است، افزود: شناسایی مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه توسط مراکز بهداشت و درمان زیر مجموعه این دانشگاه‌ها از جمله اقدامات معاونت امور بهداشتی دانشگاه‌ها است و شارژ بن‌کارت تغذیه و پیگیری دریافت سبد غذایی خانواده‌ها از جمله وظایف کمیته امداد در این طرح است.

مرادی با بیان اینکه بن کارت این گروه هدف شارژ شده است، اظهار کرد: جامعه هدف میتوانند با حضور در فروشگاه‌ها معرفی شده توسط مراکز بهداشت نسبت به تهیه بسته پروتئینی و حبوبات اقدام نمایند.

معاون حمایت و سلامت خانواده با اشاره به اینکه سرانه هر مادر باردار و شیرده از کمک هزینه بهبود تغذیه ۳۵۰ هزار تومان است، عنوان کرد: در پنج ماهه امسال ۲۹۱ مادر باردار و شیرده مشمول و نیازمند دریافت خدمات بهبود تغذیه‌ای در این استان معرفی و از خدمات این نهاد بهره‌مند شده اند.