ارائه خدمات ویژه اربعین به زائران حسینی(ع) توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران جهت برگزاری هر چه با شکوهتر راهپیمایی اربعین نسبت به ارائه خدمات بانکی مورد نیاز زائران گرامی اقدام کرد.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این راستا ۲۰۰ عدد دستگاه POSسیار به منظور تخصیص به موکب ها جهت جمع آوری نذورات اختصاص یافته است.

هفت واحد سیار مجهز به تجهیزات الکترونیک نیز در نقاط مرزی استقرار یافت و سقف برداشت وجه در دستگاه های خودپرداز در مناطق مرزی از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال افزایش یافت.

همچنین گزینه نذورات اربعین در دستگاه های خودپرداز جهت اخذ کمک های مردمی ایجاد شد و امکان فروش ارز اربعین به صورت غیر حضوری و از طریق پیام رسان «بله» فراهم شد.