بیمه سلامت رایگان شامل چه کسانی می‌شود؟

براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۲ به جای سه دهک اول کم‌درآمد، پنج دهک اول توسط سازمان بیمه سلامت ایران تحت بیمه ۱۰۰ درصد رایگان قرار گرفتند و همچنین برای دهک‌های شش تا نهم درآمدی نیز میزان پرداخت حق بیمه، ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش راهبرد بانک، امید به زندگی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی یک جامعه است و دسترسی راحت و ارزان به خدمات بهداشتی و درمانی و پوشش بیمه‌ای کارآمدی که در مراجعان و بیماران آرامش خاطر ایجاد کند، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر امید به زندگی است.

در این راستا در سالیان اخیر، سازمان بیمه سلامت ایران که متولی اصلی بیمه همگانی بوده سعی کرده است که تمام ایرانیان فاقد بیمه را تحت پوشش قرار بدهد تا هیچکس بدون بیمه نباشد و دغدغه بیماری و هزینه‌های دارو و درمان به حداقل برسد.

در همین راستا، براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۲ به جای سه دهک اول کم‌درآمد، پنج دهک اول تحت بیمه ۱۰۰ درصد رایگان قرار گرفتند و همچنین برای دهک‌های شش تا نهم درآمدی نیز، میزان پرداخت حق بیمه، ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است تا با پرداخت هزینه کمتری، بیمه شوند.

پنج دهک اول درآمدی به صورت متمرکز و بدون نیاز به مراجعه حضوری افراد، توسط سازمان بیمه سلامت ایران، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که این افراد می‌توانند برای اطلاع از وضعیت بیمه سلامت خود با شماره‌گیری کد دستوری *۱۶۶۶# اقدام کنند.

دهک‌های درآمدی بعدی نیز برای تکمیل روند پوشش بیمه سلامت خود به سامانه شهروندی بیمه سلامت به آدرس Bimehsalamatiranian.ir مراجعه یا با شماره ۱۶۶۶ تماس حاصل کنند تا با پرداخت هزینه سالیانه حداقلی تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند.