عرضه اولیه “بمولد” در راه فرابورس

شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به روش ترکیبی، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد در فرابورس عرضه اولیه می شود.

به گزارش راهبرد بانک، تعداد ۸ میلیارد و ۴۷۱ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد سهام  “بمولد۱” در دو مرحله  در روز ۲۵ مرداد در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می شود. بر اساس این گزارش،  در مرحله اول این عرضه اولیه ۳۳۸ میلیون و ۸۴۰ هزار  سهم معادل ۴ درصد با حداکثر سهمیه ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. همچنین مشاور عرضه، شرکت کارگزاری بانک تجارت خواهد بود.

در مرحله دوم نیز، ۵۰۸ میلیون و ۲۶۰ هزار  سهم معادل ۶ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۱۳۰۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد.