با ۵۰۰ هزار ریال موجودی در قرعه‌ کشی حساب‌ های قرض‌ الحسنه پس انداز بانک ملی ایران شرکت کنید

متقاضیان و مشتریان بانک ملی ایران می توانند با افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به مبلغ 500 هزار ریال تا پایان مرداد ماه در قرعه‌کشی این دوره از حساب‌ های قرض‌ الحسنه پس انداز بانک ملی ایران شرکت کنند.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ۱۳۰۷ فقره کمک هزینه خرید خودرو به ارزش یک میلیارد ریال جایزه ویژه این دوره از قرعه کشی است.

همچنین ۱۳۰۷ فقره کمک هزینه خرید جهیزیه هر یک به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در کنار ۱۳۰۷ فقره کمک هزینه سفر به کربلای معلی هر یک به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال و ۱۳۰۷ فقره کمک هزینه سفر به مشهد مقدس هر یک به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال برای شرکت کنندگان در قرعه کشی در نظر گرفته شده است.

۱۳۰۷ فقره کمک هزینه تحصیلی هر یک به ارزش ۵۰ میلیون ریال نیز بخش دیگری از جوایز چهل و سومین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران است.

داشتن حداقل موجودی ۵۰۰ هزار ریالی در روز قرعه‌کشی، فعال بودن حساب و حفظ حداقل موجودی حساب به مدت سه ماه یا ۹۰ روز متوالی در طول دوره قرعه‌کشی و یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی، شرایط لازم برای شرکت حساب‌ها در قرعه‌کشی و اعطای جوایز در این دوره از قرعه‌ کشی حساب‌ های قرض‌ الحسنه پس انداز بانک ملی ایران خواهد بود.