ساعت کار میادین میوه و تره بار تهران در ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

مدیر روابط‌ عمومی سازمان میادین میوه و تره‌ بار شهرداری تهران ساعت فعالیت میادین و بازارها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را بدون تغییر و طبق روال عادی از ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۲۰ اعلام کرد.

به گزارش راهبرد بانک، حسین سلطانی با اشاره به اعلام تعطیلی روزهای چهارشنبه ۱۱ مردادماه و پنجشنبه ۱۲ مردادماه از سوی دولت، درباره ساعت فعالیت میادین میوه و تره‌ بار و بازارهای وابسته به شهرداری گفت: فعالیت این مراکز بدون تغییر و طبق روال عادی از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۲۰ است.

ساعت کار روز جمعه؛ ۱۳ مرداد ماه نیز از ساعت ۸ تا ۱۳ است.

همچنین پیش‌ از این شهرداری تهران اعلام کرد که با توجه به تعطیلی رسمی پایتخت، طرح ترافیک در روز ۱۱ مرداد در تهران اجرا نمی‌شود.