ماجرای پرداخت ۱۰ میلیون تومان به کارمندان دولت چیست؟

بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، سالیانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان به مناسبت‌های مختلف به حساب کارمندان واریز خواهد شد.

به گزارش راهبرد بانک،بر اساس ماده ۱۰ ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص پرداخت رفاهیات کارمندان دولت، دستگاه‌های اجرایی که عملکرد کلی آنها بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۴۹۱۲ـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳) در سطح «عالی» و «خوب» ارزیابی شده باشد، مجازند یکبار در سال پاداشی تحت عنوان پاداش تشویقی تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به هر یک از کارکنان خود پرداخت نمایند.

ماده -۱۱ پرداخت‌های مناسبتی در سقف مبالغ مندرج در جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است.

بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، سالیانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان به مناسبت‌های مختلف به حساب کارمندان واریز خواهد شد.