توصیه های بهداشتی برای مسافران و زائران اربعین حسینی

چند توصيه بهداشتى كه بايد در مراسم پياده روى اربعين زائران رعايت كنند.

به گزارش راهبرد بانک، دیدن این فیلم آموزشی به شما کمک می‌کند تا در مسير پياده روى اربعين با رعايت نكات بهداشتى ضرورى، از ابتلا به بيمارى هاى شايع در امان بمانيد.