طرح «اعطای تسهیلات مبتنی بر مراوده به دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی پاسارگاد»

دارندگان دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اینترنتی پاسارگاد، می‌توانند بر مبنای مجموع «امتیاز ناشی از ماندگاری وجود در حساب‌های خود» و «امتیاز ناشی از تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اینترنتی»، تا ۳٫۵ برابر امتیاز خود، با نرخ سود بین ۶ تا ۲۳ درصد، از بانک پاسارگاد تسهیلات دریافت نمایند.

به گزارش راهبرد بانک، دارندگان دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اینترنتی پاسارگاد، می‌توانند بر مبنای مجموع «امتیاز ناشی از ماندگاری وجود در حساب‌های خود» و «امتیاز ناشی از تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اینترنتی»، تا ۳.۵ برابر امتیاز خود، با نرخ سود بین ۶ تا ۲۳ درصد، از بانک پاسارگاد تسهیلات دریافت نمایند.

مشمولان طرح:

• «دارندگان دستگاه‌کارت‌خوان فعال پاسارگاد با حداقل ۱۰ تراکنش یا حداقل ۱۵ میلیون ریال مبلغ مجموع تراکنش‌ها در ماه» و «دارندگان درگاه‌های پرداخت اینترنتی پاسارگاد» که حداقل ۳ ماه از اولین تراکنش ایشان گذشته باشد و دارای یکی از سپرده‌های زیر نزد بانک پاسارگاد باشند:
– سپرده قرض‌الحسنه جاری
– سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی
– حساب دیجیتال
• دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اینترنتی مشتری می‌بایست به حساب‌های مشتری نزد بانک پاسارگاد متصل باشد.
• چنانچه مشتری دارای چند دستگاه کارت‌خوان یا درگاه اینترنتی باشد، با فعال بودن حداقل یکی از دستگاه‌ها، مشمول طرح یادشده می‌شود.

مدل امتیازدهی:

• امتیاز مشتری، برابر با مجموع «امتیاز مراوده (هر ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال مانده روزانه در حساب، معادل ۱ امتیاز)» و «امتیاز تراکنش (هر تراکنش خرید بیشتر از ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال، معادل ۱ امتیاز)» خواهد بود؛
• سقف امتیاز تراکنش هر پذیرنده، حداکثر معادل امتیاز مراوده ایشان خواهد بود.
• تراکنش‌هایی از جمله «پرداخت قبض»، «پرداخت شارژ» و …، در محاسبه امتیاز تراکنشی لحاظ نمی‌شود.
• در صورت اتصال چندین دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اینترنتی به یک سپرده مشتری، مجموع امتیازهای تراکنشی دستگاه‌های مذکور، برای مشتری لحاظ می‌شود.

مبلغ، مدت، نحوه بازپرداخت (یکجا یا اقساطی) و وثیقه تسهیلات:

مبلغ، مدت، نحوه بازپرداخت (یکجا یا اقساطی) و وثیقه تسهیلات، با توجه به ظرفیت متقاضی، متناسب با «امتیاز کسب شده» و «ضریب اعطای تسهیلات»، بر اساس درخواست مشتری و پس از مراجعه ایشان به شعبه‌های بانک پاسارگاد تعیین می‌شود.

متقاضیان گرامی می‌توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و بهره‌مندی از مزایای طرح فوق، به شعبه‌های بانک پاسارگاد مراجعه نمایند.