کمک رسانی بیمه آسیا به هموطنان سیل زده استان لرستان

محموله کمک رسانی بیمه آسیا به مناطق سیل زده استان لرستان ارسال و چک خسارت تعدادی از بیمه گذاران خسارت دیده تحویل شد.

به گزارش راهبرد بانک،از روابط عمومی بیمه آسیا، همزمان با حضور تمام وقت مدیران و کارشناسان فنی در مناطق سیل زده استان لرستان  برای ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه گذاران، چک خسارت تعدادی از بیمه گذاران تحویل و محموله کمک رسانی بیمه آسیا به شهرهای پلدختر و معمولان ارسال و بین هموطنان آسیب دیده توزیع شد.

بنابراین گزارش، تاکنون تیم های ویژه ای از مدیران و کارشناسان بیمه آسیا از تهران برای تسریع در ارزیابی و پرداخت خسارت هموطنان آسیب دیده به مناطق سیل زده استان های گلستان، مازندران، فارس، لرستان، خوزستان، بوشهر و کرمانشاه اعزام شده اند.

منبع: ایبنا