اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۱۰۸۱»

اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۴۰۴.۷.۲۸ در نماد «اخزا۱۰۸۱» در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲.۴.۵ گشایش می‌شود. تعداد کل اوراق ۵۰ میلیون ورقه است.

به گزارش راهبرد بانک، اطلاعیه عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۱۴۰۴.۷.۲۸ در نماد «اخزا۱۰۸۱» در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲.۴.۵  گشایش می‌شود. تعداد کل اوراق ۵۰ میلیون ورقه است.

حداقل حجم هر سفارش ۱۰۰ ورقه است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با در اختیار داشتن کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه نسبت به خرید اسناد خزانه‌ اسلامی اقدام نمایند.