نرخ جدید سود بین بانکی اعلام شد +جدول

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۳۱ خرداد ماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل، ۲۳.۴۸ درصد اعلام شد.

به گزارش راهبرد بانک،جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان میدهد که نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۳۱ خرداد نسبت به هفته قبل از آن بدون تغییرمانده و معادل ۲۳.۴۸ درصد بوده است.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۴ خرداد نیز ۲۳.۴۸ درصد و هفته منتهی به ۱۷ خردادماه ۲۳.۴۴ درصد بود. این نرخ در هفته پیش از آن نیز با کاهش یک دهم درصدی به ۲۳.۶۵ درصد رسیده بود.