حساب‌های بانکی شخصی از تجاری تفکیک می‌شوند؟

برای جلوگیری از فرار مالیاتی عده‌ای از فعالان اقتصادی قرار است طرحی کلید بخورد که حساب‌های بانکی افراد به صورت شخصی و تجاری تفکیک شود.

به گزارش راهبرد بانک، محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد تفکیک حساب شخصی از تجاری گفت: ۱۷۸ هزار حساب شخصی شناسایی شده‌اند که فعالیت تجاری داشته‌اند در حالی که هیچگونه اطلاعات و پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته‌اند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کرده‌اند.

حسین میرزاپور مدیر نرم‌افزار بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: با الگوریتم‌هایی که داریم حساب‌های تجاری و شخصی را شناسایی می‌کنیم و آن‌هایی که تراکنش‌های بالایی دارند به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند.

حسن میرزاپور گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی تا کنون ۲۴ بانک به طرح تفکیک حساب شخصی از تجاری پیوسته‌اند و ۶ بانک دیگر تا پایان خرداد ماه به این طرح متصل می‌شوند.

به گفته میرزاپور، ۱۷۸ هزار حساب شخصی شناسایی شده‌اند که فعالیت تجاری داشته‌اند در حالی که هیچگونه اطلاعات و پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته‌اند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کرده‌اند.

گفتنی است، تاکنون بانک‌های سرمایه، سینا، قرض الحسنه مهر ایران، دی، ایران‌زمین و بانک ایران و ونزوئلا به طرح تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری نپیوستند که قرار است تا آخر ماه جاری آن‌ها هم بپیوندند.