راه‌اندازی سامانه پیگیری تعهدات بیمه درمان تکمیلی تعاون توسط نهاد کتابخانه عمومی کشور

مدیرکل منابع انسانی و امور پشتیبانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از راه اندازی سامانه پیگیری تعهدات بیمه تکمیلی در سامانه رفاهی نهاد خبر داد.

به گزارش راهبرد بانک،به منظور پیگیری درخواست‌های همکاران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در خصوص تعهدات بیمه تکمیلی، مدیرکل منابع انسانی و امور پشتیبانی از راه‌اندازی سامانه پیگیری تعهدات بیمه تکمیلی خبر داد.

محمدعلی محمدی گفت: با توجه به اهمیت رسیدگی به ابهامات و سؤالات همکاران در خصوص برخی تعهدات بیمه تکمیلی، سامانه ثبت و پیگیری تعهدات بیمه تکمیلی راه‌اندازی شده است. بر این اساس همکارانی که در این خصوص ابهامی دارند می‌توانند با مراجعه به سامانه رفاهی نسبت به ثبت درخواست بررسی خود اقدام کنند تا این درخواست تا حصول نتیجه پیگیری شود.

مدیرکل منابع انسانی و امور پشتیبانی تصریح کرد: درخواست‌های ثبت شده در مرحله اول برای پیگیری به کارشناس رفاهی استان ارجاع داده می‌شود. در صورت عدم رضایت فرد از نتیجه، موضوع به مدیرکل استان ارجاع داده می‌شود. در مرحله بعد در صورت عدم رضایت از نتیجه حاصل شده، مدارک و درخواست ثبت شده به کارشناس رفاهی ستاد برای پیگیری ارجاع می‌شود. تمامی این مراحل از طریق پیامک به اطلاع همکاران خواهد رسید.

گفتنی است طبق توافق جدید در دی ماه ۱۴۰۱ با بیمه تعاون، دریافت مدارک و پرداخت خسارت به صورت برخط (آنلاین) امکان‌پذیر شده است. در این فرایند همکاران ۱ ماه فرصت دارند تا اصل مدارک را برای ارائه به نماینده بیمه به مرکز استان ارسال کنند.