تعداد حساب و کارت بانکی برای هر فرد چقدر شد؟

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای محدودیت‌های جدیدی برای تعداد حساب‌های مشتریان بانک‌ها و تعداد کارت‌های مجاز هر مشتری در یک بانک تعیین کرد.

به گزارش راهبرد بانک،بانک مرکزی در روز گذشته، بخشنامه‌ای جدید و موسوم به «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی و صدور کارت‌های پرداخت در مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن، محدودیت‌های جدیدی برای تعداد حساب‌های مشتریان بانک‌ها و تعداد کارت‌هایی که هر مشتری در یک بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند داشته باشد، تعیین شده است.

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، از این پس هر مشتری می‌تواند تا سقف ۳۰ حساب سپرده ریالی شامل حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه، پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به‌صورت انفرادی یا مشترک در شبکه بانکی کشور داشته باشد.

محدودیت‌های جدید برای کارت‌های بانکی

مطابق بخشنامه جدید بانک مرکزی، هر یک از موسسات اعتباری، مجاز است که تنها یک کارت پرداخت به هر یک از مشتریان خود اختصاص دهد. بانک‌ها موظفند که ظرف مدت سه ماه به مشتریانی که بیش از یک کارت بانکی دارند، اطلاع دهند تا آنها یکی از کارت‌ها را حفظ و بقیه را باطل کنند.

اگر مشتری در این راستا اقدامی انجام ندهد نیز بانک موظف است که کارت‌های مازاد وی را با اولویت کمترین تراکنش در یک سال اخیر، باطل کند.

البته کارت‌های اعتباری، بن کارت‌ها و کارت‌های هدیه، مشمول این دستورالعمل قرار ندارند.