همراهی بانک آینده با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت / پرداخت قریب به ۱۱۰۰ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در سال‌جاری

بانک آینده با همراهی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به متقاضیان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در سال‌جاری تا پانزدهم خردادماه، تعداد بیش از ۱۷۹۰ فقره با مجموع مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به گزارش راهبرد بانک،بانک آینده با همراهی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به متقاضیان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در سال‌جاری تا پانزدهم خردادماه، تعداد بیش از ۱۷۹۰ فقره با مجموع مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
تعداد متقاضیان در صف دریافت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری بانک آینده بیش از ۳۲۰۰ نفر است.
شایان ذکر است، بانک آینده در سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۶هزار فقره وام قرض‌الحسنه فرزندآوری با مجموع مبلغ بیش از ۶.۳۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرد.
مبالغ جدید وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ نیز برای‌ فرزند اول ۳۰۰ میلیون ریال، فرزند دوم ۶۰۰ میلیون ریال‌، فرزند سوم ۹۰۰ میلیون ریال، فرزند چهارم ۱۲۰۰ میلیون ریال و فرزند پنجم به‌بعد ۱۵۰۰ میلیون ریال است.