متقاضیان درخواست کارت سوخت بخوانند

مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت گفت: متقاضیان درخواست کارت هوشمند سوخت برای پیگیری از آخرین وضعیت کارت سوخت خودرو خود به درگاه post.ir مراجعه و یا با سامانه یکپارچه ارتباط با مشتریان ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

به گزارش راهبرد بانک،محمدصادقی افزود: کارت‌های سوخت جامانده در جایگاه‌ها تا سه ماه نگهداری و در صورت مراجعه مالک با مدارک کارت خودرو و کد ملی قابل تحویل است. متقاضیان درخواست کارت هوشمند سوخت(نو شماره و المثنی) برای پیگیری از آخرین وضعیت کارت سوخت خودرو خود به درگاه post.ir مراجعه یا با سامانه یکپارچه ارتباط با مشتریان ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.
او با اشاره به آخرین وضعیت کارت سوخت خودروهای نو شماره و متقاضیان عادی بیان کرد: در حال حاضر طی ثبت نام‌های اخیر متقاضیان در چند روزه گذشته و خودروهای نو شماره ۱۰۰ هزار کارت سوخت در حال تولید است که در هفته‌های آینده تحویل متقاضیان خواهد شد.
مدیر سامانه هوشمند سوخت بیان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز سامانه‌ای را طراحی کرده که مالکان این ۴۰۰ هزار کارت سوخت باقی مانده در باجه‌های پستی، می‌توانند با مراجعه به آن، متوجه شوند که کارت آنها در کدام شعبه شرکت ملی پست نگهداری می‌شود. باید اطلاعات مربوط به خودرو را با مراجعه به نشانی اینترنتی scs.niopdc.ir وارد کنند تا نشانی محل نگهداری کارت سوخت خود را به دست آورند.