ثبت اطلاعات در سامانه املاک شرط ثبت نام دانش آموزان است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ثبت اطلاعات در سامانه املاک را شرط ثبت‌نام دانش‌آموزان اعلام کرد.

به گزارش راهبرد بانک، علی خضریان اظهار کرد:‌ هیچ دستگاه دولتی حق دریافت آدرس و نشانی از مردم را ندارد تنها مرجع رسیدگی و رجوع سامانه املاک و اسکان است.

وی افزود:‌برای کمیسیون اصل ۹۰ کم‌کاری وزارت آموزش و پرورش در عدم ثبت‌نام بر مبنای سامانه املاک و اسکان محرز شد.

وی بیان کرد: یک هفته به آموزش و پرورش فرصت داده شد تا ثبت‌نام‌ها را بر اساس سامانه املاک و اسکان انجام دهد.