خبر فوری و مهم برای بازنشستگان / نحوه دریافت حق اولاد فرهنگیان بازنشسته

در این مطلب به معرفی و بررسی شرایط دریافت حق اولاد فرهنگیان پرداخته ایم که در ادامه خواهید خواند.

به گزارش راهبرد بانک، شرایط دریافت حق اولاد فرهنگیان را در این گزارش مشاهده کنید.
حق اولاد به فرزند پسر در صورت تحصیل تا ۲۵ سالگی و در شرایط عادی ۲۰ سالگی و فرزند دختر تا زمانی که مجرد باشد تعلق می‌گیرد.

حال سوال اینجاست اگر فرزند در دانشگاه فرهنگیان قبول و استخدام بشود، وضعیت حق اولاد در حکم به چه صورت خواهد شد؟ در این صورت اگر شخص فرهنگی شاغل باشد به استناد بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حق اولاد بابت فرزند پسر از تاریخ استخدام قطع می‌شود و حق اولاد بابت فرزند دختر تا زمان ازدواج ادامه خواهد داشت.

اما اگر شخص فرهنگی بازنشسته باشد به استناد بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری حق اولاد بابت فرزند پسر تا اتمام تحصیلات دانشگاهی (سقف ۲۵ سالگی) پرداخت می‌شود و اشتغال مانع پرداخت حق اولاد نخواهد بود و حق اولاد بابت فرزند دختر از تاریخ استخدام قطع خواهد شد.