فراخوان جذب نیرو در بانک پارسیان

گروه پارسیان در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود در شعب تهران و شهرستان را از بین داوطلبان مرد و زن و از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه و سایر مراحل مربوطه تامین نماید.

به گزارش راهبرد بانک، گروه پارسیان در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود در شعب تهران و شهرستان را از بین داوطلبان مرد و زن و از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه و سایر مراحل مربوطه تامین نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به نشانی زیر مراجعه نمایند:

parsian-bank.ir/employment