خبری جدید درباره قبض تلفن ثابت/ حق اشتراک ماهانه تغییر می‌کند؟

معاون تنظیم مقررات مخابرات خبر جدیدی درباره تغییرات حق اشتراک تلفن ثابت اعلام کرد. این تغییر به دلیل حمایت از مشتریان تلفن ثابت اعمال خواهد شد.

به گزارش راهبرد بانک،معاون تنظیم مقررات مخابرات امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ درباره حق اشتراک ماهانه تلفن ثابت توضیحات جدیدی را ارائه کرد.

معاون تنظیم مقررات مخابرات گفت: در راستای تعامل حداکثری و همچنین، به منظور حمایت از ذینفعان با تصمیم مجمع، حق اشتراک مشتریان از خردادماه ۱۴۰۲ حذف می‌شود.

مهندس نادر صابری وند معاون تنظیم مقررات مخابرات در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران، گفت: با توجه به وجود تلفن‌های بدون کارکرد و هزینه‌های نگهداری مختلف از جهت‌های برق و سیگنالینگ، میانگین نگهداری هر خط تلفن ثابت، ۴۳ هزار تومان است.

وی افزود: در سال ۹۶ دیوان عدالت اداری این دومصوبه را ابطال کرد و شرکت مخابرات ایران در مجمع فوق العاده سال ۹۹ برای جبران زیان شرکت، طبق مصوبه سازمان تنظیم، حق اشتراک را از مشترکین دریافت کرد.

صابری وند با نگاهی تشریحی و فرآیند محور به مشکلات مخابرات از زمان همکدسازی و تصویب و لغو آبونمان و در ادامه تصویب حق اشتراک و حداقل کارکرد گفت: علی رغم اینکه با تصویب حداقل کارکرد فقط کمتر از نیمی از هزینه نگهداری خط جبران می‌شود، در راستای تعامل حداکثری و همچنین، به منظور حمایت از ذی نفعان با تصمیم مجمع، حق اشتراک مشتریان از خردادماه ۱۴۰۲ حذف می‌شود.