قیمت جدید برنج وارداتی اعلام شد / برنج پاکستانی کیلویی چند؟ + جدول

در این خبر قیمت انواع برنج موجود در بازار را بررسی کرده ایم.

به گزارش راهبرد بانک، بر اساس قیمت برنج خارجی امروز، قیمت برنج پاکستانی طبیعت در کیسه ۱۰ کیلوگرمی به ۶۸۹ هزارتومان رسیده است.

قیمت برنج وارداتی هندی دانه بلند زرین برکت در کیسه ۵ کیلویی نیز ۳۵۰ هزارتومان است. قیمت برنج هندی خوشبخت در کیسه ۱۰ کیلویی نیز ۵۶۲ هزارتومان شده است.

قیمت برنج هندی خاطره عنبربو فوق ممتاز در بسته ۱۰ کیلویی هم ۶۱۰ هزارتومان قیمت گذاری شده است.

فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار در جدول زیر آمده است.

قیمت انواع  خارجی در بازار

نوع محصول

وزن 

قیمت(تومان)

برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت ۱۰ کیلوگرم ۶۸۹,۰۰۰
برنج سفید پاکستانی ۳۸۶ شالی افروز زرین ۱۰ کیلوگرم ۴۰۰,۰۰۰
برنج هندی خاطره ۱۰ کیلوگرم ۶۱۰,۰۰۰
برنج هندی دانه بلند زرین برکت ۵ کیلوگرم ۳۵۰,۰۰۰
برنج پاکستانی سوپر کرنل زرین برکت ۵ کیلوگرم ۴۵۰,۰۰۰
برنج پاکستانی سوپر باسماتی نفیس ۱۰ کیلوگرم ۷۶۰,۰۰۰
برنج هندی خوشبخت ۱۰ کیلوگرم ۵۶۲,۰۰۰
برنج پاکستانی دایانا ۱۰ کیلوگرم ۴۵۹,۰۰۰