مالیات حدود ۵۷ درصد از مودیان صفر شد

به گفته رئیس سازمان مالیاتی کشور، تا کنون برای ۴.۲ میلیون مودی بر اساس تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات صفر لحاظ شده است.

به گزارش راهبرد بانک، سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمار جدیدی از مالیات مقطوع پرداختی اصناف و مشاغل (مشمولین تبصره ماده ۱۰۰) اعلام کرده است.

بر این اساس برای ۴.۲ میلیون نفر (۵۷ درصد مشمولین) مالیات صفر محاسبه شده است.

برای ۶.۷ میلیون نفر (۸۶ درصد مشمولین) مالیات کمتر از ۱۵ میلیون تومان محاسبه گردیده است.

رئیس سازمان مالیاتی همچنین در خصوص جنجال دانه درشت ها در روزهای آینده هشدار داد.

مبلغ معافیت سالانه مالیات چقدر است؟

میزان معافیت سالانه مالیات عملکرد مشاغل، در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ (سیصد و نود و شش میلیون) ریال تعیین شده است. یه گزارش حسابدار ما، این یعنی اینکه درآمد سالانه تمامی صاحبان حرفه و مشاغل، اصناف و در یک کلام صاحبان کسب و کارهایی که به صورت شخصی و غیرشرکتی در حال فعالیت هستند، تا میزان این معافیت، از پرداخت مالیات عملکرد معاف است.

به عبارت دیگر، در زمان تسلیم اظهارنامه، این معافیت از سود مشمول مالیات فعالیت این اشخاص کسر شده و مابقی آن، مشمول مالیات خواهد شد. توجه داشته باشید که شرط برخورداری از این معافیت، تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد در موعد مقرر است.