دام زنده ارزان شد

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: قیمت دام به سبب ازدیاد عرضه طی ماه های اخیر روند کاهشی داشته است.

به گزارش راهبرد بانک، آقای افشین صدردادرس از کاهش نرخ دام در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو دام زنده ۱۵۰ تا ۱۵۵ هزارتومان بوده که نسبت به ماه های اخیر کاهش چشمگیری داشته است.

به گفته او، با توجه به نرخ کنونی دام، گوشت با نرخ های بالا نباید بدست مصرف کننده برسد که در این راستا دستگاه های مسئول باید نظارت کنند.

صدردادرس ادامه داد: علی رغم شرایط مساعد عرضه و کاهش نرخ دام، این موضوع در بازار تاثیری نداشته است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک متوسط قیمت هر کیلو دام سبک در سطح کشور را ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام هم هر کیلو گوشت بره نر بدون دنبه را با نرخ ۳۵۳ هزار تومان از دامداران خریداری می کند که این نرخ می تواند معیاری برای قیمت گوشت در بازار باشد.