فوری / وام بازنشستگان ۲ برابر شد، امکان برنده شدن ۱۲ برابر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور از افزایش دو برابری وام ضروری بازنشستگان خبر داد.

به گزارش راهبرد بانک، ترکی گفت: پارسال ثبت رقم وام ضروری بازنشستگان ۱۵ میلیون تومان برای هر نفر بود که خوشبختانه امسال این سقف وام بازنشستگان به دو برابر افزایش یافته و حدود ۳۰ میلیون تومان شده است.

او در خصوص تغییراتی که در نحوه قرعه کشی و نوبت وام بازنشستگان انجام شده گفت: پیش از این قرعه کشی یک بار انجام می‌شد، اما امسال با توجه به افزایش سقف وام بازنشستگی که پرداخت می‌شود، این فرصت هر ماه ایجاد می‌شود و برای افرادی که قبلا ثبت نام کرده اند، شانس یک نفر در طول سال ۱۲ بار شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور افزود: بازنشستگان می توانند پس از قرعه کشی از این امتیاز استفاده کنند.

ترکی با اشاره به اینکه در بخش وام ازدواج فرزندان بازنشستگان هم اقدامات خوبی در حال انجام است گفت: در زمینه تامین جهیزیه فرزندان بازنشستگان هم برنامه‌هایی در نظر داریم که در سال جاری اجرا خواهد شد