تعداد شعب و هزینه بالا از مشکلات بانکی است

وزیر اقتصاد، یکی از مسائل و مشکلات بانکی را بالا بودن هزینه‌ها و بالا بودن تعداد شعبات عنوان کرد و گفت: باید تا می‌توانیم خدمات را به طور دیجیتالی و ٢٤ ساعته و ارزان تر ارائه کنیم.

به گزارش راهبرد بانک، فرهاد دژپسند در مراسم ملی شو، افزود:  بانک ملی به ویژه در دهه ٤٠ سرآمد بسیاری از تحولات بود و امروز در آستانه ٩٠ سالگی جوانگرایی و مدرن شدن را سرلوحه قرار داده است.

وی با بیان اینکه، بانک ملی بزرگترین بانک جهان اسلام است، تاکید کرد بانک ملی نشان داد که می‌توانیم از جوانان برای تحول استفاده کرده و قدرت جلب تحولات دیجیتال را داشته باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به سرعت بخشی به توسعه تکنولوژیک و استفاده از اقتصاد هوشمند، گفت: بانک ملی در بانکداری الکترونیک گام های بزرگی برداشته اما باید از این مسیر هم عبور کرده و به سمت بانکداری دیجیتال رفت تا به سمت اقتصاد دیجیتال برود.

وی تصریح کرد: تحولاتی که امروز دیدیم از جمله سامانه سککوک می‌تواند نوید بخش تجارت الکترونیک و اقتصاد هوشمند به معنای راهبردی آن باشد.

وی افزود: اگر بانکداری دیجیتال شکل بگیرد ناخواسته بخش‌های دیگر را نیز همراه خود می‌کند زیرا اقتصاد ما بانک محور باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بانکداری الکترونیکی را نباید در چارچوب دولت الکترونیک دید. بانکداری الکترونیک می‌تواند به تجارت الکترونیک و در گام آخر به سمت اقتصاد دیجیتال برود.

دژپسند یکی از مسائل و مشکلات بانکی را بالا بودن هزینه ها و بالا بودن تعداد شعبات عنوان کرد و اظهار داشت: باید تا می‌توانیم خدمات را به طور دیجیتالی و ٢٤ ساعته و ارزان تر ارائه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر این تحولات در کنار اصلاح نظام بانکی نباشد نمی‌تواند اهداف ما را محقق کند. تعصبات بخشی و منطقه ای را باید کنار گذاشت و بتوانیم از منابع کم خود به بهترین شکل استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه به بهره وری اشاره کرد و اظهار داشت: با منابع کم، خدمات زیاد و با هدف باید ارائه کرد. این موضوع باعث به وجود آمدن منابع جدید خواهد شد.

وی، رفاه حاصل از فروش نفت را نامناسب توصیف کرد و گفت: رفاهی خوب است که مبتنی بر دانش و ایجاد منابع جدید باشد. این موضوع نباید به آرزو برای ما تبدیل شود.

وی با بیان اینکه، بانک ملی با توانمندی بالا و بنگاه بزرگ نیازمندی‌های خود را از طریق استارتآپ ها انجام دهد و این امر دست یافتنی است، ادامه داد: اطمینان دارم که بانک ملی به سمتی خواهد رفت که ما هم از قدمت، هم مدرن بودن و هم مشتری محوری و اعطای تسهیلات آن مفتخر خواهیم شد.