عرضه اولیه سهام کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان طی دو مرحله به‌روش ترکیبی ۳۰ اردیبهشت ماه در فرابورس

عرضه اولیه ۱۵درصد سهام کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان طی دو مرحله به‌روش ترکیبی ۳۰ اردیبهشت در فرابورس انجام می‌شود.

به گزارش راهبرد بانک، تعداد ۱۳۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان با نماد معاملاتی “زفجر” در دو مرحله با قیمت ارزش‌گذاری ۱۱۴۹۷ ریالی در روز شنبه ۳۰ اردیبهشت در بازار دوم معاملات فرابورس در حالی عرضه می‌شود که در مرحله اول ۴۵ میلیون سهم معادل ۵ درصد با حداکثر سهمیه ۶۲۵ هزار سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط به‌روش حراج عرضه می‌شود.

در مرحله دوم، ۹۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۲۲۵سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به‌روش قیمت ثابت کشف‌شده تعلق می‌گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری بورس به‌گزین و متعهد خرید تأمین سرمایه نوین است.