قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار +جدول

در این خبر به بررسی قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی در بازار پرداختیم.

به گزارش راهبرد بانک، فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا قیمت (تومان)
برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ کشتی نشان – ۱۰ کیلوگرم ۴۶۰,۰۰۰
برنج طارم ۱۰ کیلوگرم ۱,۴۹۹,۰۰۰
برنج طارم شکسته معطر گلستان ۱۰ کیلوگرم ۹۴۵,۰۰۰
برنج صدری هاشمی ۱۰ کیلوگرم ۱,۵۰۰,۰۰۰
برنج فجر ممتاز ۵ کیلوگرم ۴۷۵,۰۰۰
برنج طارم هاشمی ۱۰ کیلوگرم ۹۲۹,۰۰۰
برنج ایرانی ویژه اوشان – ۵ کیلوگرم ۴۶۹,۵۰۰
برنج دمسیاه گلچین ممتاز ۱۴ – ۱.۵ کیلوگرم ۱۹۰,۰۰۰