درخواست توقف صدور مجوز ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به قانون مربوط به اجازه ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی در شرکت‌های بیمه گفت: با وزارت تعاون، کار و رفاه برای توقف صدور مجوز این صندوق‌ها در حال مذاکره و رایزنی هستیم.

به گزارش راهبرد بانک، غلامرضا سلیمانی امروز در گردهمایی سالانهارزیابان حرفه‌ای خسارت، اظهارداشت: برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ارزیابی خسارت گام بر خواهیم داشت و این در حالی است که حادثه در تمام جهان وجود دارد، اما شرکت‌های بیمه باید التیام بخش مالی و جانی حادثه دیدگان باشند.

وی افزود: اگر بتوانیم خوب کار کنیم، بخشی از مشکلات مردم را حل می‌کنیم، البته لزومی ندارد، شرکت‌های بیمه‌ای وقتی حادثه رخ داد اقدام به جبران کنند، بلکه باید در بیمه‌های زندگی پیش از وقوع حادثه پرداخت داشته باشند تا فرد بتواند هزینه‌های درمان را بپردازد.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه می‌توانند بخشی از زندگی افراد را تامین کنند، گفت: شرکت‌های بیمه‌گر که در حوزه بیمه زندگی فعالیت می‌کنند و صندوق‌های بازنشستگی خصوصی هم تشکیل شده‌اند، اما نباید اجازه دهیم صندوق بازنشستگی خصوصی جداگانه‌ای راه‌اندازی شود.

سلیمانی گفت: قانون‌گذار به این فکر افتاده تا بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر، ارزیابان مستقلی باشند تا این ارزیابان، ارزیابی حادثه را صورت داده و ارزیابی حقیقی را انجام دهند. بیمه مرکزی در سال ٨٢ آیین نامه مربوطه را نوشته که البته اصلاح هم شده است، اما ارزیابان باید به قوانین و مسائل بیمه ای مسلط باشند.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم تا ارزیابان دارای مجوز از بیمه مرکزی بتوانند با سیاست بیمه مرکزی مبنی بر برون سپاری امور بیمه‌ای کار کنند؛ اما ارزیابانتعدادشان کافی نیست و انتظار می‌رود ارزیابان در استانها بیشتر شوند و لزومی نباشد، یک استان از ارزیاب استان دیگر یا تهران استفاده کند.

وی ادامه داد: ارزیابان این امکان را می‌دهند که هم بیمه گذار از دریافت خسارت کامل خود مطمئن باشد و هم بیمه‌گر این اطمینان را داشته باشد که اضافه پرداخت نکرده است.

سلیمانی با تاکید بر ضرورت کاهش خطا در ارزیابی های خسارت گفت: باید با درایت و اطلاعات کافی ارزیابی را انجام داد. ارزیابان می‌توانند به بیمه گران و کل بخش های جامعه از جمله پلیس کمک کنند.

وی با اشاره به حوادث و سوانح دریایی اظهارداشت: در اتفاقی که برای یکی از کشتی‌ها در کانال سوئز رخ داد به دلیل عدم وجود شرکت‌های ارزیابی بین المللی در ایران، نتوانستیم مشخص کنیم، ارزیابی خسارت سانحه به درستی انجام شده است یا خیر. لازم است شرکت های ایرانی، مجوز بین المللی ارزیابی خسارت داشته باشند تا مطمئن باشیم خسارت به درستی ارزیابی شده است.

سلیمانی افزود: با راه‌اندازی این شرکت‌های بین المللی، درآمد شرکت‌های ارزیاب بیشتر خواهد شد؛ به خصوص اینکه اکنون به دلیل شرایط تحریم حتی مجبور هستیم، بیمه های اتکایی را هم داخلی انتخاب کنیم. ارزیابان غیرمجاز باید از عرصه خارج شده و همه ارزیابانمجوز بیمه مرکزی را داشته باشند؛ البته ارزیاب نباید صرفا مجوز داشته باشد، بلکه ارزیابانباید اطلاعات تخصصی در رشته خاص داشته باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه انجمن ارزیابان حرفه‌ای خسارت صنعت بیمه باید فعال‌تر باشد، گفت: معتقدیم موارد غیرحاکمیتی را باید از بیمه مرکزی به انجمن واگذار کنیم.

منبع: فارس