قیمت طلا و قیمت سکه روز پنجشنبه ششم بهمن ماه ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا در بازار امروز پنج شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش راهبرد بانک، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز پنج شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱ در جدول زیر مشخص شد.

 

 ۶ بهمن ۱۴۰۱ 

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۲۱,۰۶۲,۰۰۰
طلای ۲۴ عیار ۲۸,۰۸۲,۰۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ ۲۰,۷۸۱,۰۰۰
طلای دست دوم ۲۰,۷۸۱,۰۷۰
آبشده کمتر از کیلو ۹۱,۲۵۰,۰۰۰
مثقال طلا ۹۱,۲۳۰,۰۰۰
انس طلا ۱,۹۴۵.۰۵
 

 

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی ۲۳۹,۲۳۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی تک فروشی ۲۲۳,۲۶۰,۰۰۰
نیم سکه تک فروشی ۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰
ربع سکه تک فروشی ۹۰,۲۰۰,۰۰۰
سکه گرمی تک فروشی ۴۸,۶۰۰,۰۰۰
تمام سکه (قبل ۸۶) ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه (قبل ۸۶) ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه (قبل ۸۶) ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 

 

حباب سکه

حباب سکه امامی ۳۶,۳۰۰,۰۰۰
حباب سکه بهار آزادی ۲۰,۲۳۰,۰۰۰
حباب نیم سکه ۴۱,۶۵۰,۰۰۰
حباب ربع سکه ۳۹,۳۰۰,۰۰۰
حباب سکه گرمی ۲۳,۵۴۰,۰۰۰