قیمت طلا و سکه روز سه شنبه چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا در بازار امروز سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش راهبرد بانک، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ در جدول زیر مشخص شد.

۴ بهمن ۱۴۰۱

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۲۰,۸۳۸,۰۰۰
طلای ۲۴ عیار ۲۷,۷۸۴,۰۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ ۲۰,۵۶۰,۰۰۰
طلای دست دوم ۲۰,۵۶۰,۱۱۰
آبشده کمتر از کیلو ۹۰,۲۸۰,۰۰۰
مثقال طلا ۹۰,۲۳۰,۰۰۰
انس طلا ۱,۹۳۲.۷۶
 

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی ۲۴۳,۲۱۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی تک فروشی ۲۲۸,۳۲۰,۰۰۰
نیم سکه تک فروشی ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰
ربع سکه تک فروشی ۹۴,۲۰۰,۰۰۰
سکه گرمی تک فروشی ۵۰,۱۰۰,۰۰۰
تمام سکه (قبل ۸۶) ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه (قبل ۸۶) ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه (قبل ۸۶) ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
 

حباب سکه

حباب سکه امامی ۳۹,۹۹۰,۰۰۰
حباب سکه بهار آزادی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
حباب نیم سکه ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
حباب ربع سکه ۴۳,۲۳۰,۰۰۰
حباب سکه گرمی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰