کاهش ریسک جعل و انکار هویت در تراکنش‌های مهم با سامانه «هدا» ثبت احوال

معاون فناوری اطلاعات و آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: کاهش ریسک جعل و انکار هویت در تراکنش های مهم و سهولت در راه اندازی کسب و کار از مزایای مهم راه اندازی سامانه هدا است.

به گزارش راهبرد بانک،افشار خاکباز معاون فناوری اطلاعات و آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با اشاره به سامانه هدا اظهار داشت: درگاه هویت دیجیتالی ایرانیان ( هدا ) سامانه ای است که سازمان ثبت احوال کشور براساس تکالیف مقرر در سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور مصوب شورای عالی فضای مجازی و پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک مصوب هی ا ت وزیران، به عنوان متولی مدیریت هویت اشخاص حقیقی اقدام به ایجاد آن کرده است .

وی ادامه داد : این سامانه به منظور ارائه خدمات هویتی در سطوح مختلف اطمینان و به صورت آسان با امکان بهره برداری در اغلب بسترها طراحی شده است و در حالت کلی، درگاهی مرجع به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات هویتی ایرانیان درنظر گرفته می شود .

معاون فناوری اطلاعات و آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد : ارائه خدمت احراز هویت ملی از مجموعه خدمات ملی هویتی اشخاص حقیقی ایرانی، به صورت یکپارچه و متمرکز از جمله اهداف این طرح است .

خاکباز افزود : از جمله مزایای بهره برداری از سامانه هدا می‌توان به حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران در تراکنش‌های فضای مجازی و حضوری، کاهش مخاطرات ناشی از هویت جعلی و انکار هویتی، دسترسی آسان به خدمات دیجیتال بدون نیاز به ثبت نام، حذف نیاز به ارائه کپی اسناد و مدارک به سازمانها و نهادها، دسترسی ایرانیان به خدمت متعدد و متنوع دولتی و خصوصی از راه دور و از طریق فضای مجازی، اشراف شهروندان بر تراکنش ‌های احراز هویت خویش به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد، تمرکز بر روی فرایندهای اصلی کسب‌ وکار و برون سپاری فرایندها و خدمات احراز هویت به سامانه هدا، اجرای الزامات و قوانین بالادستی با کمترین هزینه بدون نیاز به را‌ه‌اندازی سامانۀ مجزا، کاهش هزینه‌های ناشی از جعل و انکار هویت، کاهش ریسک جعل و انکار هویت در تراکنش های مهم و سهولت در راه اندازی کسب و کار اشاره کرد .