افزایش سود بانکی به کاهش دلالی در بازار‌های موازی منتهی می‌شود

وقتی نقدینگی در جامعه زیاد شود بانک‌ها باید نرخ سود بانکی را افزایش دهند تا به این وسیله نقدینگی کف جامعه به سمت بانک‌ها گسیل شود.

به گزارش راهبرد بانک، ابوالقاسم حکیمیان کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی در خصوص موضوع کاهش نرخ تورم به واسطه سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: یکی از سیاست‌های کشورهای توسعه یافته در راستای کاهش نرخ تورم و آرام کردن فضای اقتصاد خود، در زمانی که نرخ تورم رو به رشد است پناه بردن به سیاست افزایش سود بانکی است چرا که این سیاست جواب داده و منتج به نتیجه مورد نظر شده است.

وی در این باره توضیح داد: وقتی نقدینگی در جامعه زیاد شود بانک‌ها باید اجبارا نرخ سود بانکی را افزایش دهند تا براین اساس نقدینگی کف جامعه به سمت بانک‌ها گسیل شود. اگر نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته که نرخ تورم در حال شتاب گرفتن بود چنین سیاستی را به موقع اجرا می‌کرد قطع به یقین این تصمیم سرنوشت‌ساز می‌توانست مانع از بروز تورم‌های بالا در اقتصاد ایران شود.

این کارشناس وتحلیلگر اقتصادی و بانکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تحریم‌های خارجی مانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده و تولید دچار چالش‌های جدی است و سرمایه‌گذاران داخلی نیز نگران التهاب‌های اقتصادی هستند به نظر می‌رسد در موضوع سرمایه‌های خرد افزایش سود سپرده بانکی بتواند مانعی در برابر حرکت سرمایه‌ها در بازارهای موازی شود.

وی تصریح کرد: کاهش ساخت و ساز مسکن و ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی به دلیل سود بسیار پایین تولید، سرمایه های خرد را مدام از بازار طلا به بازار ارز می کشاند و بین این بازار و آن بازار جا به جا می کند، به همین خاطر به نظر می‌رسد بانک مرکزی با اتخاذ یک تصمیم درست می‌تواند بخشی از سرمایه های سرگردان جامعه را جذب کند.

حکیمیان گفت: برخی سرمایه‌داران خرد که قدرت ریسک ندارند و سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند با توجه به نرخ تورم بالا خواستار افزایش بهره بانکی هستند تا به دلیل سپرده‌گذاری در بانک ارزش پول آنها کاهش نیابد یا به قولی به دلیل نرخ تورم بالا با سپرده‌گذاری در بانک مشمول جریمه مالی و کاهش ارزش ریالی پول خود نشوند.

کارشناس بانکی و اقتصادی در پاسخ به این سوال که تثبیت نرخ ارز باید دروهله اول مورد نظر رئیس بانک مرکزی باشد یا افزایش بهره بانکی، گفت: به نظر می رسد این موارد باید در یک بسته دیده شود یعنی توامان آقای فرزین باید نرخ ارز را با اتخاذ سیاست‌های درست تثبیت کند و به قیمتی نسبی برساند البته در شرایط تحریمی و وضعیت اقتصادی کنونی نمی توان از رئیس بانک مرکزی انتظار معجزه داشت.

حکیمیان دراین باره خاطرنشان کرد: اگر آقای فرزین بتواند نرخ ارز را فعلا روی ۳۵ هزار تومان تثبیت کند و کم کم به نرخ ارز نیمایی برساند که بسیارخوب است چرا که عموما چند نرخی بودن ارز خوب نیست.

وی در ادامه بحث توضیح داد: اصولا روسای بانک مرکزی کشورهای توسعه یافته در چنین مواقعی یکی از نرخ‌های ارز را تثبیت می‌کنند، امیدواریم آقای فرزین با راهبردهای درست بتواند نرخ ارز را روی ۲۸۵۰۰ تومان نگه دارد تا تورم کالاها و مواد اولیه که زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده کاهش بیابد.