۸۸ درصد بودجه بخش سلامت از سال ۹۲ تا ۹۶ محقق شده است

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به رشد ۱۲ درصدی بخش سلامت در سال آینده نسبت به امسال گفت: از سال ۹۲ تا ۹۶ بیش از ۸۸ درصد اعتبارات بخش سلامت محقق شده است.

به گزارش راهبرد بانک ،مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو یی ، با اشاره به وضعیت اعتبارات حوزه بهداشت و درمان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ اظهارداشت: طبق آمارها اعتبارات این بخش عملکرد خوبی داشت به ویژه آنکه منابع مربوط به طرح تحول سلامت نیز در آن وجود دارد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد منابع حوزه بهداشت و درمان برای سال های ۹۷ و ۹۸ گفت:‌ امسال ۶۷ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده و برای سال بعد نیز ۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شد که با رشد ۱۲ درصدی همراه است.

وی با بیان اینکه آمارهای فوق کل اعتبارات حوزه بهداشت و درمان در سال های اخیر است که مربوط به منابع عمومی، درآمد اختصاصی، متفرقه، طرح تحول سلامت و یک درصد مالیات ارزش افزوده برای سلامت می شود، گفت:‌ از سال ۹۲ تا سال ۹۶ میزان تحقق اعتبارات این بخش ۸۸.۲۴ درصد است و آمارهای گفته شده در برخی رسانه‌ها درست نیست.

طبق این گزارش ، در روزهای اخیر مسئولان وزارت بهداشت نسبت به کم بودن اعتبارات بخش سلامت اعتراض داشتند و حتی گفته می شود که وزیر بهداشت در اعتراض به این موضوع استعفا کرده است ولی آمارها چیزی دیگری را نشان می‌دهد.

منبع :فارس