افزایش پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در سال آینده

در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان ۵۲۰میلیون تومان پیش‌بینی‌شده که نسبت به امسال ۷۵میلیون تومان اضافه شده است.

به گزارش راهبرد بانک، پاداش پایان خدمت‌ موضوع قانون پرداخت‌ پاداش پایان خدمت‌ و بخشی‌ از هزینه‌های‌ ضروری‌ به‌ کارکنان دولت‌ مصوب ۱۳۷۵٫۲٫۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌، پاداش پایان خدمت‌ کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت‌ خدمات کشوری‌ با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به‌ مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و همچنین‌ وزارت اطلاعات، نیروهای‌ مسلح‌ و سازمان انرژی‌ اتمی‌ به‌ازای‌ هر سال خدمت‌ حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف‌ ۵ میلیارد و دویست‌ میلیون (۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.

پاداش پایان خدمت کارکنان نسبت به سال جاری ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.