لوگو راهبرد بانک

خط مشی

خط مشی ما 

آخرین اخبار بانک ها ،بیمه و بورس ،لزینگ ،و تحلیل های مربوط به اقتصاد کلان ایران و جهان ،ارائه راهکارهای مهم و اصولی به اقتصاد کشور از برنامه های ماست .ما برآنیم که مسایل اقتصادی و بانکی کشور را آنالیز و در کلینک راهبرد بانک برای مداو کردن این صنعت نسخه ای ارایه بدهیم .اقتصاد کشور ما متاسفانه تورم زاست و هر چه سریعتر باید مداوا شود و گرنه دچار بیماری حاد خواهیم شد که متاسفانه امروز با ان دست و پنجه نرم می کنیم .