لوگو راهبرد بانک
shadow

آخرین اخبار

shadow

فراتر از بانک

shadow

وضعیت اعتبار چک‌های صادره استان‌ها در تیرماه

آمارها نشان می دهد در تیرماه 1400 بیشترین درصد تعداد چک‌های برگشتی متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصد و کمترین درصد تعداد چک‌های برگشتی نیز مربوط به استان گیلان با ۶.۹ درصد است.به گزارش راهبرد بانک، به نقل از ایبنا، در نخستین ماه تابستان، بررسی جزئیات درصد توزیع تعداد و مبلغ چک های مبادله ای بر حسب وصولی و برگشتی، نشان می دهد در کل کشور از منظر تعداد، ۹۰.۸ درصد چک ها وصولی و ۹.۲ درصد نیز تعداد چک های برگشتی در تیرماه بوده اند. همچنین از منظر مبلغ، در کل کشور ۸۸.۱ درصد چک ها وصولی و ۱۱.۹ درصد مبلغ چک ها برگشتی بوده اند.

همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، این آمار و درصد به تفکیک استان و مناطق آزاد مشخص شده است. به عنوان نمونه بیشترین درصد تعداد چک های وصولی در تیرماه امسال متعلق به استان گیلان با ۹۳.۱ درصد است و کمترین درصد تعداد چک های وصولی نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۸۲.۹ درصد است.

از سوی دیگر بیشترین درصد تعداد چک های برگشتی در این ماه، متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصد و کمترین درصد تعداد چک های برگشتی نیز مربوط به استان گیلان با ۶.۹ درصد است.

اما در بخش دیگر این جدول، به درصد چک های وصولی و برگشتی از منظر مبلغ پرداخته شده است. به گونه ای که استان بوشهر با ۹۲.۱ درصد مبلغ چک های وصولی در صدر قرار دارد و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با ۷۲.۸ درصد، در پایین ترین سطح از چک های وصولی از منظر مبلغ بوده است. 


کلید واژه  : چک | چک برگشتی|
ثبت دیدگاه

shadow

دیدگاه