لوگو راهبرد بانک
shadow

آخرین اخبار

shadow

فراتر از بانک

shadow

پرداخت ۱۰هزار میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در حال حاضر پروسه خرید تضمینی گندم به عنوان یک محصول استراتژیک در امنیت غذای جامعه از اولویت‌های این سازمان است.



به گزارش راهبرد بانک، امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به ضرورت پرداخت به موقع و بدون تاخیر مطالبات کشاورزان گندم کار همزمان با خرید تضمینی گندم و تحویل آن اشاره کرد و گفت: مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نان وخرید تضمینی گندم به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران پرداخت شد.

وی افزود: در حال حاضر پروسه خرید تضمینی گندم به عنوان یک محصول استراتژیک در امنیت غذای جامعه از اولویت های سازمان هدفمندسازی یارانه ها است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح کرد: نگاه و رویکرد این سازمان در خرید محصولات استراتژیک از کشاورزان نیز بر این قرار گرفته که بعد از خرید محصول توسط دولت مطالبات کشاورزان سریعا پرداخت شود.

حاجتی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بابت خرید تضمینی گندم مبلغ ۷۳۴۵۰ میلیارد ریال به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت شده است. 


کلید واژه  : هدفمندی یارانه ها | گندم | یارانه|




ثبت دیدگاه

shadow

دیدگاه