۵ انتصاب در شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد طی احکام جداگانه‌ای دبیر و چهار عضو خبره شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات این وزارتخانه را منصوب کرد.

به گزارش راهبرد بانک ،در احکام صادره از سوی دکتر فرهاد دژپسند برای "علی عبدالهی" (به عنوان دبیر)، "جعفر حبیبی"، "بردیا صدر نوری"، "سید هادی سجادی" و"نصرالله جهانگرد" آمده است؛ نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و بر اساس ماده ۵ آیین نامه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات این وزارت، به موجب این حکم، به عنوان دبیر/ عضو خبره شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و با همکاری سایر اعضای شورا، بهره گیری از تجارب علمی و عملی موجود در حوزه فاوا و در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در آیین نامه، در انجام ماموریت محوله موفق و موید باشید.