گزارش تسهیلات اعطایی بانک رفاه در شش ماهه نخست سال

گزارش تسهیلات اعطایی بانک رفاه در شش ماهه نخست سال‌جاری در بخش های مختلف اقتصادی اعلام شد.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در سال های ۹۶، ۹۷ و شش ماهه نخست سال ۹۸، بالغ بر ۲۰.۸۱۳ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است. همچنین بانک رفاه در شش ماهه نخست سالجاری، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر ۲۳۰.۸۳۸ میلیارد ریال تسهیلات اعطاء کرده است.

این بانک در سال ۹۷ و شش ماهه نخست سال ۹۸، تعداد ۱۶.۸۹۲ فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مددجویی به مبلغ بیش از ۲.۰۹۲ میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.

بانک رفاه همچنین در مقطع شش ماهه نخست سال جاری، مبلغ ۱.۰۰۹.۸۶۶ میلیون ریال تسهیلات از محل منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطاء کرده است. بر اساس این گزارش، بانک رفاه طی شش ماهه نخست سال جاری، بالغ بر ۲۹.۴۰۴ میلیارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به تعداد ۵۲.۵۴۹ فقره صادر کرده است.

همچنین شعب این بانک از محل سپرده های قرض الحسنه نزد خود و در شش ماهه نخست سالجاری، تعداد ۲۹.۰۸۲ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ ۸.۹۹۴ میلیارد ریال پرداخت کرده است. این گزارش حاکی است، بانک رفاه در شش ماهه نخست سال ۹۸، مبلغ ۹.۶۶۹.۷۰۳ میلیون ریال تسهیلات بابت طرح های حوزه اعتباری اعطاء کرده است.