کسب عنوان “برترین مشاور پذیرش”توسط شرکت تامین سرمایه نوین

شرکت تامین سرمایه نوین از سوی شرکت فرابورس ایران به‌عنوان “برترین مشاور پذیرش” معرفی شد.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، بر اساس گزارش ارزیابی کیفی عملکرد مشاوران پذیرش که هر سال از سوی شرکت فرابورس منتشر می‌شود، شرکت تامین سرمایه نوین توانست با کسب ۴۶ امتیاز، عنوان "برترین مشاور پذیرش" سال ۱۳۹۷ را بین ارائه‌دهندگان خدمات مشاوره از آن خود کند.

در این رتبه‌بندی، معیارهای ارزیابی کیفی هیئت پذیرش شامل مواردی چون جامع بودن مطالب و محتوای امیدنامه، نبود خطا در اسناد و مدارک ارائه ‌شده، مغایرت نداشتن مطالب ارائه‌ شده با سایر اطلاعات موجود، تسلط مشاور پذیرش بر وضعیت صنعت و شرکت و نیز بیان و ارائه خدمات مشاوره است. گفتنی است شرکت تامین سرمایه نوین با سرمایه ۹ هزار میلیارد ریالی، بزرگ‌ترین شرکت تامین سرمایه کشور به شمار می‌رود.