پیشنهاد تاسیس اتحادیه بانکداری اروپا برای تضمین ثبات یورو

مشاور اقتصادی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان گفت که برای ثبات اتحادیه پولی اروپا وجود یک اتحادیه بانکداری در این منطقه الزامی است .

به گزارش راهبرد بانک، عضو شورای مستقل آنجلا مرکل متشکل از مشاوران اقتصادی گفت که تاسیس یک اتحادیه بانکداری در اروپا برای کاهش خطرات بروز بحران های مالی لازم است .

وی گفت:« برای ثبات اتحادیه پولی اروپا، وجود یک اتحادیه بانکداری الزامی است. ما در بحران یورو شاهد بودیم که بحران در یک کشور عضو اتحادیه بدتر می شود، اگر بانک ها وابسته به کشوری باشند که در آن قرار دارند. بنابراین کم کردن این خطر بین بانک ها و کشورها به وسیله یک اتحادیه بانکداری لازم است .

مشاور مرکل تاکید کرد حوزه یورو باید تقویت شود و یک اتحادیه بانکداری قبل از انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه آینده ایجاد شود. در غیر این صورت مسائل دیگری مثل مهاجرت و برگزیت بر آن تأثیر می‌گذارند. پروژه اتحادیه بانکداری اتحادیه اروپا که قدمتش به ۲۰۱۲ بر می‌گردد همچنین سعی دارد زمینه را برای بازارهای مالی اروپا هموار کند .

اسنابل گفت:« هر کس مخالف اتحادیه بانکداری است، یعنی اساسا مخالف یورو است» .