پرداخت ۲۹ هزار میلیارد ریال اقساط صکوک به دارندگان اوراق

از ابتدای سال ۹۷ تا پایان دی ماه بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد ریال اقساط انواع صکوک به حساب دارندگان این اوراق واریز شده است.

به گزارش راهبرد بانک، غلامرضا ابوترابی ، ضمن تشکر از بانیان صکوک بابت پرداخت به موقع اقساط  این اوراق گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان دی ماه بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد ریال اقساط انواع صکوک از سوی بانیان اوراق به حساب شرکت های واسط مالی واریز شده و سپس توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان این اوراق واریز شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، با اشاره به اهمیت وصول به موقع اقساط انواع صکوک و واریز آنها به حساب دارندگان اوراق در مواعد مقرر افزود: این شرکت با همکاری شرکت رایان بورس، سامانه پیامکی جهت یادآوری سررسید اقساط را به اعضای هیات مدیره بانیان و نمایندگان ضامنین مربوط راه اندازی کرده و این سامانه از ابتدای بهمن ماه سال جاری وارد فاز اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری تاکنون ۱۰ مورد انواع صکوک به ارزش بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال سررسید شده و مبلغ اقساط و اصل این اوراق در مواعد مقرر پرداخت شده است.

ابوترابی در ارتباط با انتشارهای پیش رو هم اظهار داشت: در حال حاضر، موافقت اصولی ۹ مورد انواع صکوک اجاره، منفعت و رهنی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده که در مراحل مختلف جهت کسب مجوز انتشار است.

منبع: سنا