واردات کالا کاهش یافت/ چین شریک اول تجاری ماند

بررسی مقایسه‌ای آمارهای واردات کالا در ۱۱ ماهه امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که واردات از نظر وزنی ۱۷.۴۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۱.۴۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش راهبرد بانک،آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان می دهد که ایران تا پایان بهمن ماه ۲۸.۹۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار از کشورهای مختلف کالا وارد کرده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۹۶، از نظر وزنی ۱۷.۴۳ و از نظر ارزشی ۲۱.۴۷ درصد کاهش یافته است.

بر این اساس، سهم واردات ایران در ۱۱ ماهه امسال از چین ۲۴.۳۵ درصد، از امارات ۱۵.۳۷ درصد، از ترکیه ۵.۸۷ درصد، از هند ۵.۷۴ درصد، از آلمان ۵.۶۵ درصد و از سایر کشورها ۴۳.۰۲ درصد بوده است.

ایران در ۱۱ ماهه نخست امسال ۳.۱۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار از چین وارد کرده است. این ارقام از نظر وزنی ۲۶.۳۹ درصد و از نظر ارزش دلاری ۲۰.۷۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

امارات متحده عربی تا پایان بهمن ماه امسال، ۳.۵۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار به ایران صادر کرده که از نظر وزنی ۴۲.۷۵ و از نظر ارزش دلاری ۳۴.۷۴ درصد کاهش را نسبت به ۱۱ ماهه ۹۶ نشان می دهد.

ترکیه نیز در مدت مشابه ۱.۱۵۳ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار به ایران صادر کرده است. این ارقام از نظر وزنی ۳۲.۶۰ و از نظر ارزش دلاری ۲۳.۰۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه اُفت کرده است.

ایران در ۱۱ ماهه امسال، ۱.۶۷۹ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار از هند وارد کرده که در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی ۴.۱۰ درصد و از نظر ارزشی ۹.۰۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین آلمان نیز در مدت زمان مورد بررسی ۶۱۶ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به ایران صادر کرده که از نظر وزنی ۲۷.۲۰ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۹.۵۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

از طرف دیگر ایران از سایر کشورها ۱۸.۷۸۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار تا پایان بهمن ماه وارد کرده که این ارقام از نظر وزنی ۷.۹۳ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۹.۰۷ درصد کاهش را نشان می دهد. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ایران نیز در مدت زمان مورد بررسی یک هزار و ۳۳۱ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴.۹۳ درصد از نظر ارزش دلاری کاهش یافته است.